Forprosjekt "Alu i vei"

Hovedmålet for prosjektet er økt verdiskapning og konseptutvikling mot veg og bane.
Publisert: | Sist endret:

Det har i samarbeid med Vestre Toten kommune vært gjennomført en forstudie hvor man har etablert forskningssamarbeid med bl.a. SINTEF i Trondheim og  klargjort noen tidligfase-muligheter i samarbeid med bedriftene i TotAl-gruppen.

Flere av bedriftene har allerede interessante posisjoner og ikke minst etterspurt kompetanse og kapasitet til å utvikle morgendagens løsninger. Kompetansen rundt aluminium, plast, multimaterialer og støping vil bli sentralt i videre produktutviklingsarbeid.

Delmål:

  • Karlegge de prosjekter som er på gang i Norge
  • Analysere disse ift våre bedrifter
  • Mobilisering og målretting av de relevante aktører
  • Plan for hvordan bedrifter i vår region kan benytte denne muligheten for å øke sitt marked innen denne sektoren.
  • Legge grunnlag for å initiere hovedprosjekt (er)


Forstudien avsluttes ved årsiftet 2016/2017.