SINTEF Raufoss Manufacturing leder spennende prosjekt for Statnett - Master i aluminium

Betydelig lavere vekt, raskere og sikrere montering. Dette er sentrale fordeler med høyspentmaster i aluminium. 
Publisert: | Sist endret:

SINTEF Raufoss Manufacturing og Institutt for Konstruksjonsteknikk ved NTNU er halvveis i et forskningsprosjekt som kan gi landet nye høyspentmaster.
På oppdrag fra Statnett har de utviklet og konstruert høyspentmaster i aluminiumsmoduler. Målet er at disse mastene skal overta etter den 50 år gamle teknologien og geometrien som ligger i dagens stålmaster.

Tid viktig
- Tid og sikkerhet er viktige faktorer for Statnett, sier prosjektleder Tore Tryland ved SINTEF Raufoss. 
Helikoptre brukes under montasjen av høyspentmaster. Ofte må helikoptrene stå stille i lufta i lang tid mens de små stålkonstruksjonene boltes og sveises. Operasjonene er sårbare for vær og vind. Kortere operasjonstid er derfor svært ønskelig.

Lavere vekt
Ingeniørene på Raufoss mener de har funnet løsningen som kan gi betydelig tidsbesparelse; master i aluminiumsmoduler.
Tryland demonstrerer ved å vise en modell som sommerstudenten Mads Bakken Iddberg har laget. Masten er delt i flere moduler som kan festes i hverandre som legoklosser. Med 58 prosent lavere vekt kan modulene være større for hver helikoptertur. Antall helikopterstasjoner blir atskillig færre, og Tryland mener de har funnet en løsning som gjør det mulig å sette modulene sammen uten at personell henger i mastene.
- Hva med kostnaden - blir den større?
- Aluminium er dyrere enn stål, men når du kan bygge mye raskere, så sparer du inn merkostnaden.

Mange er med
Hele verdikjeden er representert i forskningsprosjektet. Industripartnerne Hydro, Hydal Aluminium Profiler, Kapp Aluminium Tretum Offshore, VP Metall og EFLA er med for å finne den optimale løsningen, sier Mette Foss Dalseg i TotAl-gruppen.
- Det forventes at høyspentmaster basert på sveisede moduler i aluminium kan erstatte stålprofiler fra land med lavere kostnadsnivå, sier Tryland.
SINTEF Raufoss Manfuacturing sitt samarbeid med bedriftene i og rundt industriparken på Raufoss bør være et godt utgangspunkt der konkrete delaktiviteter kan defineres som masteroppgaver ved NTNU.
TotAl-gruppen skal bidra til at forskningsresultater kan kommersialiseres og gi lokale arbeidsplasser.

Artikkelen er hentet fra Oppland Arbeiderblad.