Samarbeidsprosjekt; smarte kraftmaster i aluminium

Å utvikle smarte kraftmaster i aluminium var målet for Ask4Cluster, et samarbeidsprosjekt mellom klyngene NCE Micro- and Nanotechnology og NCE Raufoss. Prosjektet har gitt spennende resultater.
Skrevet av: Anita Sønes | Publisert: | Sist endret:

Pålitelig strømforsyning er en forutsetning i dagens samfunn; for privatpersoner, helsetjenester, handel og industri. Stabil kraftleveranse uten stadige eller lange strømbrudd blir stadig viktigere med utviklingen av moderne kommunikasjon og digitaliseringen av samfunnet.

Kraftnettselskapene ønsker å forebygge strømbrudd, og raskest mulig detektere og lokalisere eventuelle feil, men mange kraftmaster befinner seg på utilgjengelige steder hvor inspeksjon og vedlikehold krever store ressurser.

Les hele artikkelen her

Kraftmast202