Øke FoU-porteføljen

Gjennom en forstudie er det avdekket signaler om at FoU-portefølgen inneholder interessante resultater som kan bli til produktkonsepter.
Publisert: | Sist endret:

Det jobbes med å få opp et BIA nettverksprosjekt i Forskningsrådet. Hovedhensikten er å øke forskningsaktiviteten i SMB-bedriftene.
Hovedmålet er å etablere miniumum fem konkrete forskningsprosjekter.
Søknaden skal sendes i løpet av våren 2017.