Aluminium som konstruksjonsmateriale

Det er kjent at aluminium benyttes i økende grad i fysiske konstruksjoner. Årsaken ligger i at materialet er lett og gir betydelige designmuligheter.
Publisert: | Sist endret:

Med økende fokus på bærekraft vil materialet bidra til økt livslengde og enkel og økonomisk resirkulering.

Regional industri og FoU-aktivitet er godt tilrettelagt for utvikling og leveranser av kraftmastsystemer i aluminium. 

Resirkulering av brukte master og produksjonskapp vil være logistikkmessig godt ivaretatt av eksisterende spesialbedrifter.