- Sammen er vi sterke

Ute på gulvet i den store montasjehallen står en litt underlig konstruksjon. Ikke er den spesielt pen heller.
Publisert: | Sist endret:

Men denne konstruksjonen, som egentlig hører hjemme på bunnen av Mexicogulfen og som nå er inne til overhaling og reparasjon, er et godt eksempel på hvordan samarbeidet kan fungere i et nettverk av bedrifter.

For denne FLT-konstruksjonen, eller innretningen for å løfte og trekke  olje- og gassledninger på havbunnen, er konstruert og designet av EAB Engineering med hovedkontor på Gjøvik og produsert av Thune Produkter på Hamar. Bedriftene samarbeider gjennom Subsea EastNet og i TotALgruppen. Sammen har de kunnskap, kompetanse og konkurransekraft til å lykkes i markedet.

Konstruktivt samarbeid
Det er konstruktivt samarbeid mellom høyteknologiske bedrifter med ulik kompetanse det dreier seg i bedriftsklyngen. Alene har de mindre sjanser til å nå fram i markedet, men når de opptrer samlet sammen har de konkurransekraft til å nå fram hos de store kundene i offshorebransjen. Kravene er store fordi produktene må være i verdensklasse.

- For oss i Thune Produkter er det helt avgjørende å være med i næringsklynger som Subsea EastNet og TotALgruppen, sier divisjonssjef for Industri og Offshore i Thune Produkter, Geir Aarvold.

- Det er bedrifter som er langt framme på hvert sitt område. Samlet blir det en stor og fin gruppe som kan nå fram i markedet. Vi bygger relasjoner, inspirerer og hjelper hverandre. Noe av det viktigste er kompetansebygging som skjer på ulike måter. Når vi konkurrerer med produkter som må være av de fremste i verden, er vi helt avhengig av høy kompetanse på alle områder, sier Aarvold.

Krevende produksjon
For Thune Produkter er samarbeidet med EAB Engineering spesielt viktig. Mange av produktene Thune lager, spesielt innen offshore, er i samarbeid med EAB Engineering som står for konstruksjoner og tegninger, mens Thune har ansvaret for selve produksjonen. Hvert produkt er unikt og skal tilfredsstille kundens helt spesielle behov. Produksjonen er krevende og stiller strenge krav til nøyaktighet, dokumentasjon og sertifisering.

Thune Produkter er en bedrifter med lange industritradisjoner. Det startet allerede i 1945 som en lokal mekanisk bedrift på Hamar. Senere ble bedriften kjøpt opp av Thune Mek. verksted som utviklet seg til Thune-Eureka. Thune-Eureka ble kjøpt opp av Kværner, og Hamarbedriften ble en del av Kværnerkonsernet. Men nåværende eier og daglig leder, Jan Henrik Krefting, kjøpte ut bedriften av Kværnerkonsernet i 1994. Siden den gang har Thune Produkter hatt samme eier.

Viktig grunnlag
- Det at vi i sin tid var en del av Kværnerkonsernet var viktig fordi Kværner var en stor leverandør av utstyr til offshorevirksomheten. Der hadde vi på Hamar en rolle som underleverandør. Den kompetansen, med dokumentasjoner og sertifiseringer, som ble bygget opp den gangen, har vært et viktig grunnlag for oss å bygge videre på når vi skulle fortsette som leverandør til offshorebransjen på egne bein, sier Geir Aarvold.

Thune produserer  også for den tradisjonelle industrien, men offshore er blitt viktigere og viktigere. Det er en krevende bransje der det stilles store krav til de ansattes faglige kompetanse og til prosesser og utstyr. Dessuten kreves det omfattende sertifiseringer og kvalifikasjoner etter forskjellige standarder som kan være bedriftsbaserte - og/eller basert på nasjonale og internasjonale standarder.

Omstillinger
- Vi må hele tiden være villige til å omstille oss og være fleksible for å være konkurransedyktige. Der har vi stor nytte av samarbeidet i Subsea EastNet og TotALgruppen. Subsea Eastnet er nettverk av bedrifter i Innlandet som lager produkter for undervannsektoren. Harald Bakke i EAB Engineering på Gjøvik fortjener ros for at han tok initiativet til et slikt nettverkssamarbeid. Det har hatt stor betydning for oss. Vi har et tett og utviklende samarbeid der vi utvikler oss kunnskapsmessig og som samlet sett har gitt oss en styrke i markedet vi ikke hadde klart på egen hånd, sier Aarvold.

Ordrestyrt produksjon
Serieproduksjon er nesten et fremmedord på den mekaniske avdelingen ved Thune Produkter. Hvert produkt er ordrestyrt og unikt. Bedriften har egen engineeringskapasitet, men spesielt innen offshore baserer en seg i stor grad på underlag fra kundene. Mange av produktene er laget i rustfritt stål fordi de til slutt skal ned på havbunnen. De enkelte komponentene dreies, freses og sveises før de monteres sammen, testes og overflatebehandles. Alt må dokumenteres ned til hver minste skrue. Derfor følger det med dokumentasjon med hver eneste komponent. Det er et omfattende kvalitetssystem som setter høye krav til de ansatte.

- Vi er helt avhengig av medarbeidernes kompetanse. Dessverre ser vi at det kan være vanskelig å rekruttere kvalifiserte medarbeider innen alle kategorier. Men heldigvis er det nesten ingen som slutter her. Derfor klarer vi å bevare og videreutvikle våre egne medarbeideres kompetanse, sier Geir Aarvold.

- Det er nesten naturstridig at det drives såpass avansert produksjon til offshoreindustrien i Innlandet?

- Overhode ikke. Vi har en høyt kvalifisert mekaniske industri med lange tradisjoner i Innlandet. Tidligere var mye av produksjonen av mer tradisjonell karakter, men når markedet endret seg var det helt naturlig å bruke den kompetansen vi hadde til å rette seg mot offshore. Det har vært en helt nødvendig markedstilpasning for vår del. Når vi dessuten kan delta i industrinettverk som Subsea EastNet og TotALgruppen, får vi en styrke i markedet som hjelper oss til å sikre ordretilgang og lønnsomhet, sier divisjonssjef Geir Aarvold i Thune Produkter.

Tekst og foto: Rolv A. Amdal