Bli kjent-møte hos Topro

Deltakerne ble godt kjent med Gjøvik-bedriften Topro på Bli kjent-møtet onsdag 24. mai.
Publisert: | Sist endret:

Daglig leder Rune Midtun startet med å fortelle om bedriften:
Topro ble etablert i 1966. De har 270 ansatte fra 23 land, og er den største industriarbeidsplassen i Gjøvik.
Bedriften er en stor og viktig leverandør av attføringstjenester, og er eid av kommuner, fylke og private bedrifter.
400-500 personer er gjennom ulike attføringstiltak hvert år.
Topro har stor egenproduksjon av kjente merkevarer, men opplever at flere kopierer det de selv driver med. De konkurrerer på et europeisk marked der pris, kvalitet og kompetanse er viktig. De har 20 000 kvadratmeter produksjonslokaler, og har sertifiseringer innen kvalitet, miljø og attføring.

Topro har gått gjennom store endringer i årene 2012-2015. Store endringer i måten å drive attføring på har ført til en restrukturering av selskapet.

Topro har lagt grunnlaget for god og lønnsom produksjon gjennom gode investeringer de siste årene. De har en topp moderne monteringslinje med fortsatt uutnyttet potensiale. De bruker Lean tankesett og forbedrer kontinuerlig arbeidet. Flere gode investeringer ligger i bedriftens planer fremover.

Etter en grundig innføring i bedriften, fikk deltakerne omvisning i samtlige avdelinger; hjelpemidler, elektronikkproduksjon, mekanisk produksjon og kompetanse.

Neste Bli kjent-møte blir 17. august hos  BI Sveiseteknikk og maskinering AS og INTEK, Sagvoll