Studietur til Ålesund

9 stk fra nettverket tok turen over fjellet til Ålesund siste dagen i mai.
Publisert: | Sist endret:

Vi burde vært dobbelt så mange, da slike turer gir utrolig mye tilbake i form av erfaringsutveksling og nye muligheter for fremtidige leveranser.

Tom Samuelsen og Claus Laursen i PartnerPlast tok godt imot oss i Åndalsnes. PartnerPlast har som mange bedrifter langs kysten merket nedgangen i oljsesektoren de siste par år, men dette har også bidratt til nyskapning.

Noen sentrale temaer fra diskusjonene:

  • Tettere samarbeid gir økt innovasjon. Det anbefales å danne team med alliansepartnere, kunder, leverandører etc. Bedrifter som samarbeider på tvers er nøkkelen til gjensidig suksess, som igjen styrker konkurransekraften.
  • De anser Mjøsregionen som viktig fremover, godt leverandørnett som ønsker å spille sammen.
  • Lokale bedrifter har også en samfunnsrolle; næringsutvikling, kompetansemiljø, kultur og aktiviteter
  • Etablering av Nordic Plastic Recycling AS
  • Aktive og godt styre har vært viktig for PartnerPlast.