Framtidas høyspentmast - Alma ble døpt

Kapp Aluminium, Hydal Aluminium Profiler, VP Metall og SINTEF Raufoss er alle totenbedrifter som i fellesskap har laget det som kan bli fremtidens høyspentmast.
Publisert: | Sist endret:

En prototyp sendes nå fra Kapp til Spania for fullskalatesting.

Det er Statnett som er oppdragsgiver i det som nå er et forsknings- og utviklingsprosjekt. Det var flere direktører fra Statnett til stede enn ansatte i Kapp Aluminium da høyspentmasta ble offisielt døpt på Kapp tirsdag. Det sier noe om hvor viktig og betydningsfullt oppdragsgiver Statnett ser på masta som totenbedriftene har laget i fellesskap. Statsnetts forsknings- og utviklingsdirektør Sonja Berlinj hadde funnet fram champagnen og foretok en formell dåp foran en stor forsamling forsknings- og bedriftsledere. Masta ble døpt Alma.

Erstatter stål? 
Høyspentmasta som er laget av bedriftene på Raufoss og Kapp, består av aluminiumsprofiler. Masta, som nå ligger ferdig montert utenfor Kapp aluminiums lokaler, er 32 meter høy, 26 meter bred og den avgir et fotavtrykk på 5 x 10 meter. Masta med bolter og barduner veier cirka fem tonn. En stålmast i samme størrelse veier 11 tonn. Høyspentmaster i stål har vært det eneste saliggjørende de siste 50 år. Men nå ønsker altså Statnett og de samarbeidende totenbedriftene å utfordre stålkonstruksjonen med en master i aluminium. Slår dette til, snakker bedriftene om et betydelig produksjonsvolum og mange nye arbeidsplasser. 

Halve vekten
– Hva er poenget med å bygge i aluminium?
– Det er et lettere materiale med høy styrke i forhold til vekten. Vi kan halvere antall helikopterløft. Dessuten kan vi montere mer av masta på bakken som gir oss mindre skruing i høyden. Det gir en stor HMS-gevinst. Og med aluminium kan vi presse ut akkurat den profilen vi ønsker og kan da integrere flere funksjoner i masta, sier prosjektleder i Statnett, Øyvind Welgaard. I tillegg er aluminium nærmest vedlikeholdsfritt i forhold til stål som ruster.
– Når ser vi høyspentmaster i aluminium i bruk?
– Vi ønsker jo at dette kan bli en mast som kan brukes i Statnett. Men foreløpig er dette et FoU-prosjekt, så får vi ta det derfra. Men vi har et ønske om å bruke piloten ute i terrenget i et prosjekt i Nord-Norge i 2019, sier Welgaard. Men først skal Alma demonteres på Kapp for å sendes til Sevilla i Spania. Der finnes et testanlegg der masta fullskalatestes for å se om beregningene tåler vær og vind. Men Statnett-toppene har stor tro på at testresultatene blir gode. 

Tredobling av ansatte
Kapp Aluminium er i dag en liten bedrift med åtte ansatte. Bedriften leverer i dag mange produkter til oljeindustrien som for eksempel landingsplattformer for helikoptre, samt trapper og gulv i oljebeslektet industri. Det er altså de ansatte på Kapp som har bearbeidet aluminiumprofilene og montert aluminiumsmasta.
– Hva kan deltakelsen i dette prosjektet bety for Kapp Aluminium?
– Erfaringsmessig tar det to til fire år før det kan bli noe produksjon. Men hvis dette lykkes, så er dette et stort produkt som kan vi mange arbeidsplasser. Vi prater om mer enn dobling av vår kapasitet og kanskje en tredobling av antall ansatte, sier daglig leder Torbjørn Eng.

 – Vi er klare
Hydal Aluminium Profiler på Raufoss har vært prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet på aluminiumbruken. Hydal har utviklet og produsert de fleste delene i masta, VP-Metall har også sine bidrag. Masta består av 16 ulike profiler.
Administrerende direktør Vera Th. Flatebø i Hydal sier til OA at de er klare til å starte serieproduksjon av profilene i slike master om produktet skulle «ta av».
– Vi har utstyr til å presse store aluminiumsprofiler. Så en serieproduksjon av profilene som er brukt i denne masta, er midt i blinken for oss, sier Flatebø. 

Organisering
Statnett vil nødvendigvis legge ut kjøp av master i anbud. Hvorvidt totenbedriftene er med videre er ikke gitt. Det er også uklart hvordan produksjonsselskapene skal organisere seg i forhold til Statnett.
– Neste steg nå er å se på hvordan vi skal organisere oss og vurdere hvem skal drifte et selskap som har eierskap til produktet, sier Flatebø.

Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad.