Industrien på rød løper

Industriprisen ble arrangert for første gang i 2015. I år hadde arrangørene, TotAl-gruppen og NCE Raufoss, utvidet arrangementet med å invitere alle industribedriftene i hele Mjøsregionen til å delta.
Publisert: | Sist endret:

– Industribedriftene i Mjøsregionen står for global teknologiutvikling og omstilling, og bak dette står det flinke folk på alle nivåer i bedriftene. Samspillet mellom ledelsen og ansatte er en av de viktigste faktorene for å lykkes. Vi har satset på et storslagent arrangement der vi skal dele entusiasme og stolthet over dem som bidrar til utvikling og vekst i klyngebedriftene, sier Mette Foss Dalseg som er leder i TotAl-gruppen.

Vinnerne
Disse fikk priser:

Årets TAF/lærling

Sturla Rustfrie Bergh

Sturla Schjørlien betegnes av juryen for å være i en helt egen divisjon i henhold til holdninger og faglig kunnskap. Han er et forbilde for for ansatte og lærlinger, er lærevillig og utviser stor faglig dyktighet langt over det som forventes.

Årets ansatt

Rets Ansatt

Tommy Granvang, Dokka Fasteners. Juryen begrunner at vinneren gir av seg selv. Fra første dag har Granvang vist stort engasjement og egeninnsats for å delta i bedriftens utvikling. Det faller helt naturlig for prisvinneren å «stå på» for bedriften.

Årets innovatør

Rets Innovator

Jan Erik Johansen, Manager Design Engeneering/Aerospace propulsion hos Nammo. Jyryen sier: Vinneren kjennetegnes ved både å ha mange ideer, gode ideer, kreative ideer og ikke minst evnen til å omsette dem i praktisk anvendelse. 3D-printing i produksjon av rakettmotorer trekkes spesielt fram som et eksempel
på vinnerens innovasjonsarbeid.

Årets team

Rets Team Industriprisen

Nammo team overflate/avdeling AFP. Juryen sier: Dette er et komplett team som er sammenspleiset gjennom opplæringsprosesser og benytter leanfilosofien i sitt daglige arbeid. Teamet er tverrfaglig og kan dokumentere resultater etter at teamet selv etablerer målsettinger. Teamet har fungert i en lengre tidsperiode.

Hedersprisen

Hedersprisen

Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss. Juryen sier: Opplæringskontoret har utviklet lærlingekonseptet et steg videre mot industrien, skolen og regionen de siste årene. Juryen har lagt vekt på det langsiktige arbeidet Opplæringskontoret gjør for å sørge for at fagutdanningene rekrutterer godt og at lærlinger får god oppfølging og motivasjon for framtidig yrkesvalg.


Deler av saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad.