- Alma besto testen

Høyspentmasten Alma, som flere Toten-bedrifter har utviklet og produsert sammen med Statnett, er nå ferdig testet i Spania. - Alma besto testen med stil, sier senioringeniør Andreas Lem i Statnett.
Publisert: | Sist endret:

Masten som er produsert i aluminium, ble døpt Alma under en større tilstelning på Kapp i høst.
Alma er i fellesskap laget av Kapp Aluminium, Hydal Aluminium Profiler, VP metall, SINTEF Raufoss Manufacturing, islandske EFLA og Statnett. Statnett er oppdragsgiver i det som er et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Testet i Spania
Statnett arbeider systematisk for å finne, utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder. Målet er en kostnadseffektiv utbygging og drift av kraftnettet.
Alma er en viktig del av Statnetts leting etter ny teknologi og arbeidsmetoder. En mast i aluminium framfor stål har mange fordeler.
Den 32 meter høye og 26 meter brede aluminiumsmasten fra Toten har nå vært i Sevilla i Spania hvor den før jul ble fullskalatestet. Nå foreligger resultatene.
- Masten tålte det vi har dimensjonert den for. Alma besto testen med stil, sier fagansvarlig for aluminiumsprosjektet i Statnett, Andreas Lem til OA.
Lem berømmer industrimiljøet på Toten for godt samarbeid og gode innspill i prosjektet.
- Verdifullt for oss i Statnett og jeg vil si avgjørende for suksessen, sier han.

Store mål
- Hva er veien videre for master i aluminium?
- Vi har to konkrete prosjekter som vi har blikket mot. Det første er et lite prosjekt i Nord-Norge, Kobbvatn-prosjektet, hvor vi har som mål å montere en aluminiumsmast for å demonstrere at masten tåler vær og vind. Dette prosjektet har byggestart i 2019.
- Dernest har vi mål om å bruke aluminiumsmaster i Haugalandet-prosjektet. da snakker vi om 50 til 100 høyspentmaster, svarer Lem som antyder byggestart i Haugaland i 2021.
Før den tid skal ingeniørene utvikle geometrier for aluminiumsmaster i ulike høyder.

Konkurranse
Når Statnett kommer så langt at de eventuelt bestemmer seg for å bruke aluminium i Haugaland-prosjektet og andre framtidige utbygginger, vil naturligvis anskaffelsen skje etter konkurranse i markedet.
Representantene for bedriftene på Toten har tidligere uttalt at de er klare til å posisjonere seg mot dette nye markedet for pressede aluminiumsprofiler. Ved å delta i forsknings- og utviklingsprosjektet har de sikret seg ytterligere kunnskap om aluminiumsbearbeiding og anvendelse i et nytt marked, og har dermed trolig et forsprang til sine konkurrenter.
Slår dette til, snakker bedriftene om et betydelig produksjonsvolum og mange nye arbeidsplasser.
Daglig leder Torbjørn Eng har antydet en tredobling av antall ansatte ved Kapp Aluminium om Statnett bestemmer seg for å bruke aluminium i framtidige høyspentmaster.

Halve vekten
Høyspentmasten Alma med sine bolter og barduner veier cirka fem tonn. En stålmast i samme størrelse veier om lag 11 tonn.
Høyspentmaster i stål har vært det eneste saliggjørende de siste 50 år.
- Hva er poenget med å bygge i aluminium?
- Det er et lettere materiale med høy styrke i forhold til vekten. Vi kan halvere antall helikopterløft. Dessuten kan vi montere mer av masta på bakken som gir oss mindre skruing i høyden. Det gir en stor HMS-gevinst. Og med aluminium kan vi presse ut akkurat den profilen vi ønsker og kan da integrere flere funksjoner i masta, uttalte prosjektleder i Statnett, Øyvind Welgaard til OA tidligere.
Ved å ta i bruk nye metoder, materialer og ny teknologi beregner Statnett å spare nærmere to millioner kroner innen 2025. Ved siden av aluminium er også komposittmaterialer aktuelt å utvikle.

Artikkelen er fra Oppland Arbeiderblad (tekst: John Berget, foto: Asbjørn Risbakken).