Masten Alma en miljøvinner

Aluminiumsmasten Alma fra Toten er en miljøvinner. Aluminiumsmasten har 43 prosent lavere karbonavtrykk enn stålmaster. Det viser en omfattende klimarapport utført for Statnett.
Publisert: | Sist endret:

– Litt overraskende tall, sier senioringeniør Andreas Lem i Statnett. Han hadde ikke forventet så stor klimagevinst ved å bruke aluminium kontra stål.

– Konklusjonen viser at det er gunstig å bruke aluminium i høyspentmaster også i et klimaperspektiv, sier Lem.

Som kjent er flere bedrifter på Toten i posisjon for å levere aluminiumsmaster til Statnett. Bedriftene Kapp Aluminium, Raufoss-bedriftene Hydal Aluminium Profiler og VP-Metall, Sintef Raufoss og Statnett har i fellesskap laget en prototyp på en stor aluminiumsmast. Livsløpssyklusen til denne masta er sammenlignet med tilsvarende mast i stål.

Lavere C02-utslipp
Aluminiumsmasten Alma har vesentlig lavere CO₂-utslipp i et

livsløpsperspektiv enn standard stålmaster. Det er hovedkonklusjonen i rapporten fra de rådgivende ingeniørene i EFLA.

I den globale oppvarmingskategorien har aluminiummaster 43 prosent lavere nettokarbonavtrykk enn standard stålmaster.

Vurderingen er en livsløpsanalyse som inkluderer utvinning av råmaterialer, produksjon av komponenter, konstruksjon, drift og vedlikehold i løpet av en 70-års levetid og til slutt materialinnhenting og resirkulering.

Målekategoriene
Klimavurderingene har tatt for seg flere påvirkningskategorier. Disse er global oppvarming, nedbrytning av ozonlaget, fotokjemisk-smog, sur nedbør, eutrofiering (for eksempel tilførsel av plantenæringsstoffer som fosfor og nitrogen til vassdrag) og utarming av naturen.

Hovedfunnene i studien er følgende, skriver EFLA:

Aluminiummaster har en betydelig lavere nettopåvirkning enn standardmastene i alle sju påvirkningskategoriene. I den globale oppvarmingskategorien har aluminiummaster 43 prosent lavere nettokarbonavtrykk enn standard stålmaster.

– Det er det viktigste tallet, kommenterer Lem og viser til karbonavtrykket.

Strategisk viktig
Informasjonen i denne studien kan vise seg nyttig for strategiske beslutninger hos Statnett, både i forhold til designbeslutninger og anskaffelsesbeslutninger for å minimere negative miljøpåvirkninger, mener Lem.

Den 32 meter høye og 26 meter brede aluminiumsmasten fra Toten har tidligere vært i Sevilla i Spania hvor den er fullskalatestet. Masten tålte det den var dimensjonert for.

– Alma besto testen med stil, uttalte fagansvarlig for aluminiumsprosjektet i Statnett, Andreas Lem til OA den gangen.

Nå har bedriftene på Toten fått et nytt godt argument for sitt produkt.

Anbud til høsten
Statnetts ingeniører arbeider nå med å utvikle geometrier for tilsvarende master i ulike høyder. Lem forventer en anbudskonkurranse for levering av de første aluminiummastene til et elnett-prosjekt i Nord-Norge, Kobbvatn-prosjektet, med forventet byggestart i 2019.

Dernest er målet å bruke aluminiummaster i Haugalandet-prosjektet. Da snakkes det om 50 til 100 høyspentmaster.

Som en del av sin bærekraftig systemutvikling, ønsker selskapet å skaffe seg kunnskap om miljøpåvirkningen knyttet til disse nye mastene for å støtte beslutningsprosessen, heter det i konklusjonen i rapporten.

Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad.