Mustad Autoline overtar Vetrhus Holding

Vetrhus familien har solgt familiens holdingselskap til Mustad Autoline AS. Vetrhus Holding (som har endret navn til Mustad Sealine AS) eier nå 50 % av aksjene i Fiskevegn AS.
Publisert: | Sist endret:

Familien Vetrhus har vært eier i Fiskevegn siden oppstarten i 1973. Mustad har på sin side gjennom generasjoner bygget opp et sterkt merkenavn, også innen linefiske. Vetrhus har kjent Mustad i mange år, og vet at Mustad er spesielt opptatt av bærekraftig og lønnsom produkt- og produksjonsutvikling.   Mustad vil videreføre familien Vetrhus sitt eierskap og ønsker som ny eier å bidra til at Fiskevegn fortsetter å utvikle seg, bl.a. gjennom aktiviteten på Flatraket. For familien Vetrhus er det vemodig å selge seg ut etter 45 år, men familien ser frem til å følge utviklingen videre fra sidelinjen.   

Kontaktpersoner:
Styreformann: Hans Holth Mustad 913 87 002
Daglig Leder: Anders Frisinger 959 72 206