Samler 70-100 jobbskapere i Innovasjonshus hos Mustad

Det er mange som jobber med å skape nye arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Nå skal opp mot 100 av dem samles under ett tak i Mustad Næringspark.
Publisert: | Sist endret:

Der Mathias Topp oppfant den helautomatiske fiskekrokmaskinen i 1877, og la grunnlaget for et av Norges største industrieventyr, arbeides det fortsatt med å skape utvikling, vekst og nye arbeidsplasser. Nå handler det mer om IKT enn fiskekrok.

– Dette er veldig spennende. Mustad har alltid vært i endring og utvikling, og vi ønsker fortsatt å bidra til å skape vekst og nye arbeidsplasser, sier Terje Solheim, administrerende direktør i Mustad Næringspark AS.

Bygger innovasjonshus

Nå skal to gamle industribygninger, der det tidligere ble lagret og herdet fiskekroker, bygges om til et 2650 kvadratmeter stort innovasjonshus. Mustad Næringspark investerer 45 millioner kroner netto i prosjektet.

Innovasjonshuset skal gi plass til kommunenes felles utviklingsenhet – Gjøvikregionen Utvikling – med seks arbeidsplasser, og innovasjons- og kommersialiseringsselskapet Total Innovation med sju egne medarbeidere, 12 gründervirksomheter i inkubator og 13 oppstartsvirksomheter i akselerator.

Videre skal Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling ha lokalkontor her. StartNTNU og NTNU i sin alminnelighet skal være en del av fellesskapet, og det jobbes med forskningsrådet. I tillegg jobbet Mustad Næringspark med flere eksterne aktører, slik at Innovasjonshuset vil ha 70–100 kreative hoder under samme tak allerede fra åpningen i mars neste år.

Spisested nummer to

Med Innovasjonshuset vil Mustad Næringspark også få sitt andre spisested. Huset får egen kantine med en meny som skal skille seg noe ut fra den eksisterende kantinen. Begge skal drives av Sillongen Catering AS.

– Innovasjonshuset vil bli et sted med mange besøkende. Her vil bli konferanser, konserter, foredrag, møter og andre arrangementer i en stor sal kombinert med innendørs og utendørs servering i førsteetasjen, forteller Terje Solheim.

– NTNU er viktig

Fra både Mustad Næringspark, Gjøvikregionen Utvikling og Total Innovation trekkes NTNU fram som en helt sentral aktør i helheten for Innovasjonshuset.

– Det gjøres allerede mye godt utvikling- og innovasjonsarbeid i vår region, og blant studenter og ansatte ved NTNU utvikles mange ideer og løsninger med potensial for kommersialisering. Ved å legge til rette for å samle de ulike utviklingsmiljøene tror vi på ende større fart, kraft og resultater i form av gode ideer som kan utvikles til nye bedrifter og arbeidsplasser, sier Kari Broberg, arbeidende styreleder i Total Innovation.

– Vi jobber både med utvikling av etablerte virksomheter, gründervirksomheter og idéutvikling. Vår oppgave er å tilføre selskapene akkurat den kompetansen og de ressursene de behøver. Dette får vi til ved å være en integrert del av den verdensledende industriklyngen NCE Raufoss og arbeide tett sammen med internasjonale miljøer og nettverk, sier Broberg.

Regionsal

Gjøvikregionen Utvikling skal ha en sentral rolle i utviklingen og driften i deler av huset. Regionsjef Tore Jan Killi tar i mars med seg sin stab og flytter fra Gjøvik stasjon til Innovasjonshuset i Mustad Næringspark. Gjøvik kommune er bundet til leieavtalen i stasjonsbygningen i seks år til, og jobber nå for å finne en annen bruker av lokalene der.

– Vi ser stor verdi av at de ulike utviklingsmiljøene i regionen kommer tettere sammen i det nye innovasjonshuset. Vi vil få egen regionsal for møter og disponibel kontorplass også for de kommunale næringsrådgiverne i huset. Sammen med de andre aktørene i huset er målet at Innovasjonshuset skal være med å sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet, sier regionsjef Tore Jan Killi.

Artikkelen er fra Oppland Arbeiderblad.