Bli kjent-møte hos Nordic Additive Manufacturing (NAM) 22. november

Under møtet vil de presentere hva de har gjort, og i tillegg presentere og diskutere muligheter for framtiden. Vi vil også få en innføring i Friction Stir Welding (FSW).
Publisert: | Sist endret:

Både additive og FSW er en del av minifabrikk 1 i MTNC.

Info:

Bli kjent-møte hos Nordic Additive Manufacturing (NAM)
Raufoss Industripark, bygning 100
Enggata 40, 2830 Raufoss

Torsdag 22. november kl 1400-1600.

Påmelding til: kristin@total-gruppen.no

Om Nordic Additive Manufacturing (NAM):
NAM er et selskap bygget rundt teknologi innen AM (3D-printing) i metall.
NAM har 11 eiere med blant annet NAMMO, SINTEF Manufacturing og flere TotAl-gruppen-bedrifter, og forretningsmodellen er i seg selv innovativ.
NAM har blitt en del av MTNC (Katapultsenteret på Raufoss) som minifabrikk innen Additive Manufacturing, og dette vil skape mye aktivitet og gi muligheter for andre bedrifter å teste ut teknologi innen AM.
 
I disse dager gjør de blant annet service- og vedlikeholdsoppdrag for Equinor, og jobber aktivt i flere prosjekter i fellesskap med blant annet SINTEF Manufacturing.

Under Bli kjent-møtet vil de presentere hva de har gjort, og i tillegg presentere og diskutere muligheter for fremtiden.