Bli kjent-møte hos Sagstuen

Hos Sagstuen 25. oktober fikk vi bli kjent med en medlemsbedrift som ved hardt arbeid har snudd vanskelige tider til salgssuksess i løpet av få år.
Publisert: | Sist endret:

Sagstuen er en komplett fasade- og balkongentreprenør med 105 ansatte. De har hovedkontor og fabrikk på Gjøvik samt avdelingskontorer i Oslo og på Gardermoen. I 2018 er omsetningen på 145 millioner kroner, og de har hatt vekst på 64 millioner siden 2015.

Daglig leder Simen Sagstuen fortalte om Sagstuens snuoperasjon de siste årene. De hadde en utfordrende tid i etterkant av finanskrisen, med tunge driftsår. I tillegg gjennomgikk de et generasjonsskifte. Det krevde hardt arbeid i hele organisasjonen.
For å klare utfordringene framover, fokuserte Sagstuen på produktutvikling og salgsarbeid, med bl.a. oppsøkende salg og markedsfokus på Stor-Oslo og Gardermoen.
Sagstuen har også fokusert på rekrutteringsarbeid, og har brukt mye tid på å finne arbeidskraft med riktig kompetanse. De har også selv brukt mye tid på å lære opp ansatte til å få den riktige kompetansen. Dette har gitt store gevinster i form av lojale medarbeidere, og ikke minst lav turnover.
Framover har Sagstuen som mål å bli enda bedre på produktutvikling, innovasjon og rammeavtaler samt utvikling av prosjektorganisasjonen og samspillet internt.
Jarl Weddegjerde, fabrikksjef, informerte også om Sagstuens økte satsning på effektiv produksjon, med bl.a. bruk av Lean-tankegang og -verktøy.

Vi fikk til slutt en interessant omvisning i lyse og fine fabrikklokaler.