Fanger kunder på all verdens hav

Linefiskeleverandøren Mustad Autoline i Gjøvik har røtter tilbake til 1832, men vokser som en ung gaselle.
Publisert: | Sist endret:

Sak fra Dagens Næringsliv 27. november (tekst: Øyvind Finstad, foto: Per Thrana):

Lakkerer Øyvind Snippstad har tatt på seg hjelmen og beskyttelsesdrakten og gjør seg klar til å farge støpejernsdelene røde.
- Dette er skiver som skal holde linen, sier administrerende direktør Anders Frisinger i Mustad Autoline.
Selskapet vokser sterkt og har mer enn doblet omsetningen på fire år. Selskapet, som har røtter helt tilbake til 1832, er gaselle for tredje gang.
Frisinger fortsetter omvisningen og kommer til et lite rom hvor linemaskinene testes.
- Her kommer kunder og kurses i hvordan maskinene fungerer. Så frakter vi produktene til fiskebåtene. Det er fiskebåter fra 10 til 55 meter som kjøper lineutstyr fra underkant av en million opptil ti millioner kroner. Eksportandelen av omsetningen er på 70 prosent. Vi har kunder fra hele verden; New Zealand, Australia, USA, Canada, Island og Russland.
- Så dere har fått russere på kroken?
- Ja, det har vi, hehe. Vi har mange russere som kunder og har et veldig godt forhold til dem, sier Frisinger.

Så potensial
Linebedriften ligger i den gamle fabrikktomten til O. Mustad & Søn.
- I disse lokalene var det tidligere overflatebehandling av fiskekroker, sier Hans Holth Mustad, styreleder og eier av Mustad Autoline.
Mustad-familien valgte å beholde linefiskeleverandøren da den tradisjonsrike fiskekrok-produsenten Mustad O. Søn ble solgt i 2011. I tillegg satset familien videre på utvikling av næringseiendom på tomten i Gjøvik.
- Vi så potensialet i linefiske, sier Mustad.
Mustad husker selv da linefiskesatsingen var med på å redde den tradisjonsrike fiskekrokbedriften i Gjøvik.
- På 1970-tallet sank salget av fiskekroker, og ledelsen satset på mer moderne løsninger som linefiske for å beskytte omsetningen. Vi brukte mye tid på å utvikle systemet, og det tok helt av da det fungerte. Vi etablerte et eget selskap for linefiske allerede i 2004 under navnet Mustad Longline og skiftet navn til Autoline i 2014, sier Mustad.

Mindre bifangst
I dag kjøper Mustad Autoline kroker fra de nye eierne av O. Mustad Søn.
- De blir produsert i Kina, sier Frisinger.
- Og hvor mange fiskekroker har dere kjøpt av dem de siste årene?
- Det er mange. I hvert fall mellom 15 og 20 millioner enheter pr år. Du vet, en line som fanger opp bunnfisk som torsk, hyse, sei, blåkveite og tannfisk kan være opptil 90 kilometer lang.
- Men er ikke lineproduktet med på å fiske opp all bunnfisken?
- Nei, nei, linen tar bare opp den fisken som er sulten. I Canada har de åpnet for yrkesfiske igjen fordi torsken er tilbake. Myndighetene har bare tillatt fiske med line og teiner. Det er fordi linefiske er mer selektiv og klarer å ta den fisken man vil ha, og får dermed mindre bifangst, sier Frisinger.

"Gjort siden 1877"
Ledelsen i Mustad Autoline har stor tro på fremtiden.
- I 2014 satt vi i et kjellerrom og la opp en vekststrategi. Den har truffet godt, selv om jeg trodde det ikke var mulig, sier Mustad.
Siden da har selskapet vokst fra 60 millioner til nesten 132 millioner i årsomsetning.
Oppkjøp av et salgsselskap i Ålesund vil medføre at omsetningen vil øke i neste år.
- Om fem år vil vi omsette for en halv milliard kroner. Stadig nye land og markeder tar i bruk linefiske, som Malaysia. Vi solgte nylig produktet til en spansk reder som driver med haifiske utenfor Sør-Afrika. Vårt utstyr gjør at han halverer bemanningen på båten, sier Frisinger.
Eieren smiler.
- Jeg er mest opptatt av resultatene. For å utvikle oss bruker vi ti prosent av omsetningen til forskning og utvikling hvert år. De siste årene har vi investert mellom 15 og 20 millioner i maskiner og utstyr, samtidig vil vi møte kundenes ønsker med utvikling av nye produkter som vi ikke tar patent på, sier Mustad.
- Hvorfor ikke?
- Da blir vi bare kopiert av konkurrentene fordi produktene må beskrives i detalj. Dette er noe vi har gjort siden 1877, da vi utviklet den første fiskekrokmaskinen, sier han.