Omsetter for nær 2 milliarder

Endelig rykket fotballaget opp til 1. divisjon. Næringslivet på Raufoss har derimot spilt i eliteserien i mange år.
Publisert: | Sist endret:

Journalist: Arne Næss, Oppland Arbeiderblad:

Selvsagt var det stor jubel i nær sagt hele Vestoppland da fotballgutta på Raufoss spilte seg opp i 1. divisjon. Regionen trenger et fotballag på dette nivået. Men vel så viktig er det at næringsvirksomheter i Vestoppland spiller i landets eliteserie. I en serie artikler vil OA omtale viktige lokale næringsvirksomheter. Vi starter på toppen med noen som utvilsomt spiller i eliteserien og som også ypper seg i europeiske «turneringer», Raufoss-industrien. 

Benteler Automotive
Den virksomheten i Vestoppland som har den største omsetningen er Benteler Automotive Raufoss AS med sine 1,975 milliarder kroner. De er markedsledere av støtfangere i aluminium og leverer til en rekke bilmerker som BMW, Audi, Porsche, Opel, Mercedes, Toyota og Volvo – som for øvrig var mottaker av de første støtfangerne fra Raufoss: Støtfangere til Volvo 142 1967-modell. Driftsinntekter de tre siste årene har vært 1,975 milliarder, 1,884 milliarder og 2,059 milliarder i 2015. Driftsresultatet nådde en topp i 2013 med over 116 millioner. De to siste registrerte regnskapsårene, 2016 og 2017, har driftsresultatet vært på om lag 44 millioner. Egenkapitalen er på solide 231 millioner.
– Når dere nye høyder i 2018, daglig leder Roger Kyseth?
– Ja, det ser nok ut til at vi vil passere to milliarder i år, og går det som det ser ut til per i dag vil vi havne ut med om lag den samme omsetningen i 2019, sier en fornøyd daglig leder.

Tyske eiere
Benteler Automotive Raufoss AS eies av det tyske konsernet Benteler Automotive International GmbH. Selskapet har 26.000 ansatte ved cirka 170 kontorer og fabrikker på verdensbasis innen salg, utvikling og produksjon. Bilhistorien til selskapet startet allerede i 1935 da de fikk i oppdrag å produsere eksosrør for Ford. Datterselskapet på Raufoss eier virksomheten Profilanlegg AS samt at de, som en rekke andre selskaper i industriparken på Raufoss, har en liten eierandel (6 prosent) i Sintef Manufacturing AS.

Investeringer
Den største enkeltinvesteringen på 20 år i Raufoss-industrien ble offisielt tatt bruk tidligere i år. Benteler Automotive har investert 170 millioner kroner i et helautomatisk anlegg for produksjon av bildeler i aluminium. Industriparken investerte 70 millioner i bygningsmassen. Det var ingen selvfølge at Benteler skulle legge det nye anlegget til Raufoss. Så vel i Tsjekkia som Kina fantes aktuelle lokasjoner. 
– Hvordan har denne store investeringen slått ut med tanke på økt produksjon?
– En så vesentlig investering krever en innkjøringsperiode, men det ser bra ut inn i 2019, sier Kyseth.
– I Brønnøysund-registrene er dere registrert med 600 ansatte totalt. Har den siste store investeringen fått betydning for antall sysselsatte hos dere?
– De er blitt 15 – 20 flere ansatte på den aktuelle linja, men totalt sett er vi om lag samme antallet ansatte etter diverse interne rokeringer.

Framtidsutsikter
– Vår avis har omtalt «tollkrigen» mellom USA og Europa ved noen anledninger, spesielt med tanke på aktiviteter i industriparken på Raufoss som opererer i et verdensmarked. Har deres virksomhet så langt merket noen konsekvenser, eller frykter dere at trollkrigen kan få betydning for deres aktivitet og inntjeningsevne?
– Så langt har vi heldigvis ikke merket noe konkret av tollkrigen. Men vi kan indirekte absolutt bli berørt om amerikanerne lager problemer for europeiske bilmerke som Volvo og BMW som har betydelig salg i USA. Så forholdet mellom EU og USA er for oss viktigere enn Norges forhold til EU slik sett. Men vi håper det går bra slik at vi sikrer arbeidsplassene og bidrar til verdiskapning i samfunnet, avslutter daglig leder Roger Kyseth.

Les hele artikkelen fra Oppland Arbeiderblad her.