Leandagen i Innlandet 8. mai

Lean Forum Innlandet inviterer til Leandagen 8. mai i Katapultsenteret bygning 5 på Raufoss. Tema for dagen er "Arbeidslivet i en digital hverdag".
Publisert: | Sist endret:

På Leandagen kan du bl.a. få høre adm.dir. i Siemens, Anne Marit Panengstuen, snakke om digitalisering som kraft for kontinuerlig forbedring, økt produktivitet og konkurransekraft. Du kan også få møte vinneren av "Årets norske Leanvirksomhet 2018" - Hydro Aluminium Høyanger.

Les mer om Leandagen her.

Meld deg på her.

Program:

0800:0915 Registrering/kaffe

0830:0915 Ekstra tilbud: Lean basic - Lean på norsk

0930:0940 Velkommen

0940:0955 Info om Katapultsenteret/MTNC og Omstillingsmotoren
v/Jon Sandvik, SINTEF Manufacturing

0955:1035 Digitalisering som kraft for kontinuerlig forbedring, økt produktivitet og konkurransekraft
v/Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Siemens

1035:1050 Pause

1050:1120 Utfordring med utenlandske eiere og Den norske modellen
v/Ole Hoen, GKN Aerospace Norway

1120:1150 Om den norske samarbeidsmodellen - Tillitsvalgtes rolle i det nye arbeidslivet
v/Bjørn Sigurd Svingen, leder Fellesforbundet Raufoss J&M

1150:1250 Lunsj

1250:1415 Parallelle sesjoner:
* Bedriftsbesøk hos Nammo Raufoss
* Bedriftsbesøk Isiflo - Lean i en oppstartsfase
* Produktivitetsspranget
* Fagarbeideren i en brytningstid (egen sesjon spesielt for tillitsvalgte)
* Innlandet- veien mot et verdensledende helsesystem i 2028
* Virkemiddelapparatet møter næringslivet

1415:1430 Kaffepause

1430:1510 Innlegg ved vinneren av "Årets norske Leanvirksomhet 2018" - Hydro Aluminium Høyanger

1510:1530 Lean og digitalisering
v/forskningsprosjektene Lean Management/Lean og digitalisering

1530:1555 Mennesket som ressurs i en digital hverdag
v/Kenneth Gilje, Gilje Tre

1555:1600 Avslutning