Rapp Bomek tildelt kontrakt i prestisjefylt prosjekt

Rapp Bomek AS inngår kontrakt på levering av ca 1.700 dører til Haukeland Universitetssykehus sin utbygging av barne- og ungdomssykehus trinn 2.
Publisert: | Sist endret:

Alle ståldørene i denne kontrakten vil bli produsert av Rapp Bomeks avdeling på Kapp. Totalt skal det leveres ca 350 dører i alle format fra Kapp med forskjellige brannklasser og sikringsklasser.

Rapp Bomek, en markedsledende leverandør av brann- og sikkerhetsdører til olje- og gassindustrien, bygg og anlegg og sikkerhetsbransjen, viser seg nok en gang konkurransedyktige og nå innenfor et nytt undersegment av sin satsning inn mot bygg og anleggsmarkedet. Kontrakten er inngått med Åsane Byggmesterforretning og omfatter en totallevering av dører til prosjektet.

Trinn 2 av utbyggingen av Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland Universitetssykehus er en stor utbygging på 50.000 kvm med en samlet investeringskostnad på 5,4 milliarder kroner. Byggeprosjektet startet med trinn 1 i 2011, som stod ferdig høsten 2016. Trinn 2, og dermed hele Barne- og ungdomssjukehuset, skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2022/2023.

«Vi er svært stolte av å bli tildelt kontrakten av Åsane Byggmesterforretning på dette prestisjefylte prosjektet. Rapp Bomek har den siste tiden hatt en målrettet satsning inn mot sykehusmarkedet som har store utbyggingsplaner de kommende årene. Dette markedet passer veldig godt inn i de produkt- og tjenesteområder som tilbys fra Rapp Bomek og det gir oss nok en viktig bekreftelse på at de omstillingstiltakene som ble initiert i 2016 nå gir oss de ønskede resultater», sier adm.dir. Terje Bøe.

«Rapp Bomek har gått fra å være en produktleverandør til oljeindustrien til å tilby helhetlige sikkerhetsløsninger for en rekke markeder, herunder bygg og anlegg, infrastruktur og sikkerhetsmarkedet. Det har vært hardt arbeid over tid i organisasjonen der fokuset har vært rettet inn mot å etablere en sterk markedsposisjon inn mot de nye markedssatsingene, i tillegg til å betjene de tradisjonelle markedene innen olje og gass. Jeg er stolt av å lede en organisasjon som nå, med kontrakten i et nytt markedssegment, har tatt et stort steg inn i dette markedet gjennom den omstillingsprosessen som er gjennomført», sier Terje Bøe.

«Dette kan syntes å være ett lite steg for bransjen men det er faktisk ett stort steg for Rapp Bomek» sier Salgs- og Markedsdirektør Per Arne Haug. Uttalelsen kommer med bakgrunn i at Rapp Bomek er kjent som en ren norsk sikkerhetsdørprodusent med utgangspunkt i ståldører. I dette prosjektet skal bedriften levere majoriteten av dørene i tre og laminat. Haug uttaler videre «i dette prosjektet er det Rapp Bomek sammen med underleverandørers evne til å industrielt levere kostnadseffektive totalløsninger, til en krevende bygg og anleggsbransje, som er utslagsgivende for at Rapp Bomek lyktes å vinne denne kontrakten.

Les pressemelding fra Rapp Bomek her.