Bli kjent-møte hos vårt nyeste medlem Moelv Mekaniske Verksted

27. februar inviterte vi til Bli kjent-møte hos Moelv Mekaniske Verksted på Næroset. 22 deltakere fra 12 forskjellige medlemsbedrifter vitnet om stor interesse.
Publisert: | Sist endret:

Vi fikk høre litt om bedriften av styreleder Øivind Vestheim og daglig leder Kai Solvang. Deretter ga Tore Lien fra Molstad Modell & Form en orientering om Markedsforum, som revitaliseres i disse dager. Deretter ble det tid til en rundtur i produksjonslokalene til Moelv Mekaniske.

Litt om Moelven Mekaniske Verksted:

Bedriften har 10 medarbeidere, med to konstruktører og lagarbeidere innen sveising, platearbeid, maskinering og industrimekanikk.

Arbeidsoppgavene de tilbyr er varierte:
- Service- og reparasjonsoppdrag, for industri, landbruk og entreprenører.
- Prosjektering og tilvirkning av produksjonslinjer til beiseanlegg og automatkappeanlegg for trelast.
- Utvikling, konstruksjon og tilvirkning av fabrikkutstyr til bedrifter som produserer for eksempel aluminiumsprodukter, limtre, husmoduler, ullvarer, ski, landbruksprodukter osv.

Moelven Mekaniske Verksted oppsto i 2014, men virksomheten kan sies å ha røtter tilbake til tiden da Moelven Brug lagte jernbeslåtte kjerrehjul som ble kokt i olje:
På tiden da Moelven Industrier avviklet sin mekaniske avdeling, og blant andre Hägglunds overtok mye av virksomheten, oppsto Moelven Engineering. Etter noen år med stor drift innen bygg og mekanisk virksomhet, la de ned deler virksomheten og overdro den mekansike delen til ansatte, som etablerte Mo Engineering AS.
Mo Engineering hadde en del bra år, med virksomheter innen samme områder som Moelven Mekaniske har i dag, men på et tidspunkt ble det gjort endringer i ledelse og strategi, og virksomheten skulle konsentrere seg om leveranser av robotsystemer og avansert automatisering.
Det viste seg at å komme i gang i nytt marked ikke gikk bra, og i begynnelsen av 2014 måtte virksomheten gå i skifteretten. De fleste ansatte, og Ringsaker Industriservice AS, kjøpte driftsmidler og varelager fra konkursboet, og etablerte Moelven Mekaniske Verksted AS.
I 2017 ble andelen til Ringsaker Industriservice AS overtatt av Vestheim Maskin AS.
Sommeren 2017 ble bedriften flyttet fra kjellerlokale på Mobruk i Moelv til Buvika ved Næroset; lokaler som Ringsaker Almenning/RingAlm Mek. Verksted solgte til Hedmark Bilsenter og Ringsaker Industriservice AS i 1999.
Vestheim Maskin AS kjøpte Ringsaker Industriservice sin del av lokalene i 2017. Lokalene består av en gammel del som er fra tidlig på 1960-tallet, en fortsettelse av en smie almenninga hadde her, og en del som ble bygget på 1980-tallet.