Generalforsamling og medlemsmøte 25. juni

Etter en lang periode med digitale møteplasser ble det endelig mulighet for å møtes fysisk. TotAl-gruppen avholdt generalforsamling og medlemsmøte i Katapultsenteret, med rundt 30 deltakere.
Publisert: | Sist endret:

Representanter fra omlag halvparten av medlemsbedriftene deltok på generalforsamlingen.

Det nye styret i TotAl-gruppen er etter generalforsamlingen sammensatt slik:

Styrets leder:
Tor Henning Molstad, Molstad Modell & Form
Styremedlemmer med funksjonstid 2 år:
Mateusz Widelski, Rub-Tech AS
Finn Kristian Tokvam, Tokvam AS
Klaus Hamar, Topro Elektronikk AS
Sissel Solum, Nammo AS
Kristoffer Dale, Raufoss Engineering
Svein Terje Strandlie, SINTEF Manufacturing
Observatører:
Jon Sandvik, SINTEF Manufacturing
Tor Rullestad, Ringsaker kommune

Etter generalforsamlingen arrangerte vi medlemsmøte, med følgende program:

- Om TotAl-gruppen – et industrielt samarbeid for innovasjon og vekst
- Østlandske Lettmetall om fordelen ved å være medlem i TotAl-gruppen v/Kim Helander
- Ny observatør i styret presenterer seg: Næringssjef i Ringsaker kommune, Tor Rullestad
- NCE Manufacturing – status og planer v/Erland Paulsrud
- Hvordan utvikle fagskoletilbudet sammen med og i henhold til arbeidslivets behov v/Roy Jakobsen, Fagskolen Innlandet
- Opplæringsarena – Læringsfabrikken/MTNC v/Mette Foss Dalseg

Vi fikk en omvisning i Læringsfabrikken/MTNC sine lokaler i 2. etasje i Katapultsenteret.