Manufacturing 4.0 - modulbaserte utdanninger for framtidas industri

Manufacturing 4.0 er en fleksibel utdanning basert på behovene i industrien, med spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.
Publisert: | Sist endret:

Prosjektet er et bredt kompetansesamarbeid om en toårig pilotperiode finansiert av Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Følgende aktører er med i pilotprosjektet, som er et nybrottsarbeid på tvers av bransjer, fylkesgrenser og fagskoler:

Samarbeidspartnere-pilotprosjekt.JPG?mtime=20200813131139#asset:2858

Målet til prosjektet er å skape en vinn-vinn-situasjon som styrker både næringslivet og fagskolene i Møre og Romsdal og Innlandet - basert på kompetansebehovene i industrien.

Les mer om Manufacturing 4.0 her.

Her kan du også lese om de enkelte modulene i utdanningen:

1. Lean - med fokus på industri 4.0
2. Smart og grunnleggende vedlikehold
3. Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast
4. Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
5. Supply chain management

Hver modul gir 10 studiepoeng.

Pilotperioden går fra 2021 -2022. Det er ikke satt noen søknadsfrist for pilotfasen, men de som ønsker mer informasjon kan kontakte:

Roy Jakobsen, Avdelingsleder Industriell Teknologi og Logistikk
roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no
911 17 260