Åpning av Læringsfabrikken

Statsminister Erna Solberg foretok den offisielle åpningen av Læringsfabrikken på Raufoss 2. september.
Publisert: | Sist endret:

Læringsfabrikken er blant landets første og er helt unik i norsk sammenheng. Den har blitt til i tett samarbeid mellom næringslivet og utdannelsesinstitusjonene, og finansiert med bidrag fra Innlandet fylkeskommune og flere industribedrifter.
Læringsfabrikken skal jobbe med både utdanning og videreutdanning. Elever i videregående skole og Fagskolen Innlandet vil få tilgang til kompetanse i bedriftene i Raufoss-industrien, samt tilgang til det mest moderne utstyret som finnes i dag.

Statsminister Erna Solberg uttalte ved åpningen at Læringsfabrikken vil gjøre det mer interessant for ungdom å velge yrkesfag.
Se intervju med statsministeren her.
Se statsministerens tale fra åpningen her.

Morten Brandtzæg, CEO Nammo AS, var tilstede ved åpningen. Han uttalte at "å integrere opplæring, fagutdanning sammen med kompetanse fra industrien må til for å rekruttere unge mennesker og være konkurransedyktige".
Se intervju med Morten Brandtzæg her.