Bli kjent-møte hos CHSnor på Moelv 22. oktober

Vi fikk blant annet høre mer om det spennende samarbeidsprosjektet mellom CHSnor og Raufoss Engineering. De to bedriftene vant i mars tre kontrakter med Forsvaret til en verdi av 50 millioner kroner.
Publisert: | Sist endret:

Kontraktene går ut på å utbedre og bygge om Forsvarets beltevogner av typen BV206. Arbeidet har god progress, noe vi også fikk se på omvisningen i fabrikklokalene til CHSnor. Det er CHSnor som gjør ombyggingsjobben, mens Raufoss Engineeringhar ansvaret for utvikling og konstruksjon.
Dette samarbeidsprosjektet, som altså resulterte i en stor kontrakt, har blitt til i samarbeidet i Total Defence Group (TDG). TDG ble etablert høsten 2018, av TotAl-gruppen og Total Innovation. Hensikten med dette selskapet er felles markedsføring til forsvarsmarkedet, slik at bedriftene sammen blir mer synlige.
Les mer om Total Defence Group her.

På Bli kjent-møte fikk vi også høre om en lang og stolt industrihistorie på området der CHSnor er lokalisert; Moelv Næringspark på Anderkvern. CHSnor (tidligere Hägglunds) har over 30 års industrierfaring og har tatt over eierskapet til næringsparken. De har ambisjoner om å skape ny industriell vekst på eiendommen.

Vi fikk også høre fra næringssjef i Ringsaker kommune, Tor Rullestad. Han representerer en fremoverlent kommune med tanke på tilrettelegging for næringslivsvekst, og er opptatt av å ha god dialog med bedriftene i kommunen og i Mjøsregionen forøvrig. Han snakket ivrig om hvilke muligheter som finnes, og også om et spennende samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner i regionen kalt GRØV. Dette prosjektet er oppkalt etter samarbeidskommunene Gjøvik, Ringsaker, Østre Toten og Vestre Toten.
Les mer om næringsavdelingen i Ringsaker kommune her.