Bli kjent-møte hos MENT

Det ble et Bli kjent-møte med julestemning hos MENT på Fåberg 10. desember. Vi fikk omvisning i deres flotte showroom og produksjonslokaler, samt høre hvordan de jobber med merkevarebygging.
Publisert: | Sist endret:

Vi ble møtte med kaffe og ferske kanelsnurrer i MENTs nye showroom som har utsikt over Lågen. Det var dekorert nydelig, noe som også kjennetegner MENT når de bygger sin merkevare på sosiale medier. Dette fikk vi høre mer om, og også bedriftens samarbeidsprosjekter med Snøhetta og Under Lindesnes.
I tillegg fikk vi høre litt fra Jon Sandvik i SINTEF Manufacturing om temaet "Offentlig medfinansiering av Forsknings- Utviklings- og Innovasjonsprosjekt - Oversikt over ulike virkemidler for finansiering".

I MENTs produksjonslokaler gikk tempoet på høygir før jul, og de ansatte pakket bedriftsgaver på løpende bånd. Vi fikk innblikk i en produksjonsmåte som setter høy standard til kompetanse og presisjon, og der deler av produksjonen foregår for hånd. Produktene til MENT er også kjent for å være unike og særpregede. Deler av produksjonen til MENT foregår også i Portugal, da det særpregede designet setter krav til materialkunnskap som man kun finner der.

Til slutt ble det muligheter for å handle julegaver, noe mange benyttet seg av.