Påmelding til Manufacturing 4.0

Fagskolen Innlandet starter opp med modul 1, som er "LEAN i Manufacturing 4.0" i uke 14. Påmeldingsfrist er satt til 1. mars. I tillegg vil det bli startet opp to moduler i 2021 som kan søkes nå.
Publisert: | Sist endret:

Disse modulene er "Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast (oppstart uke 34) og "Smart og grunnleggende vedlikehold" (oppstart i uke 47).

De to siste modulene, "Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien" og "SCM - Supply Chain Management", vil ha oppstart i 2022.

Det forventes stor interesse for modulstudiene og derfor oppfordres kandidater til å søke studiene så raskt som mulig. Det vil være plass til 20 studenter på hver modul.

Informasjonsfolder her.

Søknadsskjema her.

Kontaktperson hos Fagskolen Innlandet:
Roy Jakobsen
Telefon: 911 17 260
E-post: roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no