Hvordan kan vår bedrift arbeide med bærekraft og sette egne bærekraftmål?

Digitalt nettverksmøte 25. februar med tema bærekraft, med blant annet metode og tips til hvordan den enkelte bedrift kan sette opp sine egne bærekraftmål og løfter.
Publisert: | Sist endret:

FNs bærekraftsmål har som ambisjon å få enkeltpersoner og virksomheter til å ta flere etiske og miljøvennlige valg frem mot 2030. Bedrifter som ikke aktivt implementerer klima og miljø i sin forretningsmodell risikerer å bli utkonkurrert av bedrifter i samme bransje som gjør det. Grønn omstilling kommer på oss i stor fart. Større enn mange er klar over.
For å sikre konkurransekraft framover er det nødvendig at alle bedrifter har en strategisk tilnærming til klima og miljø. TotAl-gruppen ønsker å bidra til fokus på bærekraftmålene, og være en tilrettelegger for medlemsbedrifter både med tanke på økt kompetanse om temaet, lære av hverandre og se på muligheter for samarbeid.

Vi inviterer TotAl-gruppemedlemmer og øvrige NCE-medlemmer til digitalt nettverksmøte.

PROGRAM

 • Metode og tips til hvordan den enkelte bedrift kan sette opp sine egne bærekraftmål og løfter
  v/Sissel Solum, Chief Compliance Officer, Nammo
 • FN's bærekraftmål som strategisk rammeverk for bedriften
  v/Sigurd Sagen Vildåsen, Seniorforsker Industrielle økosystemer, SINTEF Manufacturing
 • Partnerplast, plastindustri for fremtiden - Hvordan prioriterer vi blant FNs bærekraftmål, og hvordan arbeider vi aktivt med de utvalgte?
  v/ Tom Samuelsen, CEO, PartnerPlast
 • BOOST MANUFACTURING - akselerator-program med fokus på bærekraft/sirkulærøkonomi for manufacturing
  v/Mette Foss Dalseg og Ragnhild Skarpen, Total Innovation
 • Samtale/diskusjon

MELD DEG PÅ ARRANGEMENTET HER.
Påmelding innen onsdag 24.02.