Felles bærekraftsprogram i TotAl-gruppen - første kursdag 17. februar!

Med en offensiv tilnærming, kontroll på miljøavtrykk, rutiner for prising og beskrivelse i anbud, kan bærekraft bli et konkurransefortrinn for bedriftene som behersker innholdet.
Publisert: | Sist endret:

Med dette som utgangspunkt har TotAl-gruppen satt opp tre felles kurssamlinger for 2023.

Kursopplegget er utformet og tilpasset SMB-bedriftene. Gjennom tre moduler skal vi gjennomgå; de praktiske elementene ved bærekraftsrapportering, innføring i livsløpsvurdering, samt EUs grønne taksonomi.
Målet er å gjøre deltakerne i stand til å ta riktige strategiske grep og forberede egen organisasjon i forkant av kravene som kommer. Rent praktisk skal deltakerne være i stand til å beskrive sine produkters miljøavtrykk og gi input til EPDer.

De tre modulene:
1. Praktisk kurs i bærekraftsrapportering - 17. februar (les mer under)
2. Innføring i Livsløpsvurdering (LCA) - dato kommer
3. EUs grønne taksonomi - dato kommer

Hver modul vil gjennomføres med relevante innledere og foredragsholdere fra bedrifter som gjennom prosjekter og aktiv jobbing allerede har iverksatt nye retningslinjer.

MODUL 1 17. FEBRUAR: PRAKTISK KURS I BÆREKRAFTSRAPPORTERING - PÅMELDING HER.
Foreleser: Ole Sverre Spigseth, StyreForeningen

Innhold:

  • Bærekraftsrapportering - steg for steg
  • Ledelsens ansvar ifht bærekraft og bærekraftsrapportering
  • Nåværende og forventede krav fra myndigheter og EU
  • De vanligste sertifiseringsordningene for bærekraft
  • Oversikt over de vanligste standarder og metoder for klimaregnskap og rapportering av bærekraft
  • EUs taksonomi - konsekvenser ikke bare for de største bedriftene
  • Nærmere om Global Reporting Initiative
  • Involvering av interessenter
  • Vesentlighetsprinsippet
  • Verifisering

For spørsmål: ta kontakt med Kristin Brovold på tlf 93011955 eller kristin@total-gruppen.no.