Bli kjent-møte hos CHSnor

TotAl-gruppen inviterer til Bli kjent-møte hos CHSnor på Moelv.
22 oktober, 2020
- Tid: 14:00 til 16:00
| , ,

Sted: CHSnor, Brugsvegen 13, 2390 Moelv

Program:

"Nærings- og industrikommunen Ringsaker - hvor går vi?
v/Tor Rullestad, næringssjef

"Samarbeidsprosjekt - CHSnor og Raufoss Engineering"

BV206-kontrakter - tre individuelle prosjekter:

  • Utvikle og produsere 19 ambulanse- og 8 førstehjelpsvogner. Bygging av Proto-vogner og serieleveransen blir igangsatt senere i høst.
  • Oppgradere beltevogner med nye seter. Leveranse av seter til 400 forvogner og 100 bakvogner. Utikle og bygge Proto-vogn. Nye seter blir montert inn i vognene av verkstedspersonell fra forsvaret.
  • EMC skjerne sambandsvogner. Generatoren i beltevognene avgir endel EMC-støy og det fører til at kapasiteten på sambandsutstyret blir redusert. Utvikling og bygger en Proto-vogn. Det er 120 satser som skal produseres og senere vil bli montert inn i sambandsvogner av verkstedspersonell fra Forsvaret.

Påmelding her innen tirsdag 21. oktober.