INFO/ERFA 2019 - En omskiftelig verden - den nye normalen

Forsvarsministeren, Forsvarssjefen og tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt er blant innlederne på årets INFO/ERFA konferanse.
24 april, 2019 - 25 april, 2019
- Tid: 09:00 til 14:30
| Dronningveien 2, Hole, 3531

Konferansen setter fokus på hva er de største utfordringene Forsvaret og forsvarsindustrien står overfor og hvordan kan de møtes?

Les mer på FSI sin webside her.