Innlandets industrikonferanse

MORGENDAGENS INDUSTRI - Verdiskapning, konkurransekraft og eksport
26 oktober, 2022
| , ,

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger. Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig.

Verden er allerede endret. I kriser blir nye valg tatt – resultatet er omstilling og endringer. Industrien og næringslivet er rammet, men spiller også en avgjørende rolle i utfallet. Kriser krever nye løsninger. Det er en trussel, men også en mulighet og en katalysator for å løse utfordringene vi står i. Slik det var er ikke et alternativ.

Skal vi lykkes må vi forstå endringene og betydningen av disse. Vi må dele kunnskap og erfaringer. Ta modige valg og inngå nye partnerskap.

Verdiskapning. Konkurransekraft. Eksport. Tre sentrale områder som sjeldent har vært mer aktuelt enn akkurat nå.

Industrikonferansen 2022 skal forsøke å svare opp under disse spørsmålene, og gi deg nødvendig innsikt for å ta de rette valgene for MORGENDAGENS INDUSTRI.

Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.

Les mer her.