Innovasjonskurs uke 4-6

Velkommen til innovasjonskurs! Oppstart er 24. januar. Det blir to fellessamlinger og du kan velge videre fordypning i fagmodulene helse, forsvar eller bærekraft.
24 januar, 2022
| , ,

Verden raser avgårde - henger din bedrift med? Vil du være i front?
Vil du bidra til bevissthet, kunnskap og engasjement rundt innovasjon i din bedrift?

Innovasjon er økt lønnsomhet og konkurranseevne, og det handler om langt mer enn produktutvikling. Det handler også om teknologi, digitalisering og bærekraft.

Bli med på innovasjonskurs over to dager med Sjur Dagestad og Truls Berg.
Og velg videre fordypning i fagmodulene:

  • Helse
  • Forsvar
  • Bærekraft

Kurset vil gi inspirasjonen din bedrift trenger og hjelp til å knytte kontakter for å styrke innovasjonen. Ta med deg en egen innovasjonsidé eller utfordring og få hjelp til å løse denne.

Meld deg på kurset her.

PROGRAM

- 2 felles samlinger 24. januar og 7. februar - velg mellom fagbolkene helse, forsvar eller bærekraft

UKE 4
Mandag 24.01. - felles samling 09.00 - 13.00
Sted: Vitensenteret, Gjøvik
Felles samling med Sjur Dagestad. Bedriftscase: Hexagon Ragasco og Tokvam
Tema Innovasjon i bedrift: Hva er innovasjon, ulike kilder til innovasjon, viktigheten for overlevelse og lønnsomhet, hvordan rydde plass til det i egen organisasjon.

Tirsdag 25.01. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik Samling med SFI og Total Defence Group. Bedriftscase: Spectac.
Tema Forsvar: Hvordan fungerer forsvarsindustrien og hva må til for å lykkes.

Torsdag 27.01. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik Samling med Egil Utheim.
Tema Helse: Hvordan fungerer helsesektoren og hva må til for å lykkes.

UKE 5
Bedriftene jobber med hjemmelekse og får tilbud om oppfølgingsmøte fra forretningsutviklere i Total Innovation.

Tirsdag 01.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik Samling med Pedersen og Jørgensen. Bedriftscase: IDT Solutions.
Tema Bærekraft: Hvordan bruke bærekraft som konkurransefortrinn.

UKE 6
Mandag 07.02. - felles samling 09.00 - 13.00
Sted: Bygning 5, Raufoss Industripark
Felles samling med Truls Berg. Bedriftscase: Tokvam.
Tema Innovasjon i bedrift: Hva er innovasjon, ulike kilder til innovasjon, viktigheten for overlevelse og lønnsomhet, hvordan rydde plass til det i egen organisasjon.

Tirsdag 08.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik Samling med Ebbe Derås og FFI. Bedriftscase: Non Stop Defence.
Tema Forsvar: Hvordan komme i kontakt med forsvaret og langtidsstrategien til forsvaret.

Onsdag 09.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik Samling med Pedersen og Jørgensen. Innlegg v/SpareBank1 Østlandet og SINTEF Manufacturing. Bedriftscase: PartnerPlast.
Tema Bærekraft: Hvordan bruke bærekraft som konkurransefortrinn.

Torsdag 10.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik Samling med Egil Utheim.
Tema Helse: Hvordan komme i kontakt med helseforetak, bygge nettverk i helseindustrien og hvilke regelverk gjelder.

Det er en fordel for kursdeltakernes eget utbytte at de tar med seg et konkret problem, utfordring, eller innovasjonsidé inn i dette kurset. Det kan være et pasient/brukerbehov, et teknisk problem, men også et kommersielt eller markedsrettet problem.

Om kursbolkene:

  • Innovasjon i bedrift (fellessamlinger): Kurset er et ledd i å styrke innovasjonen i etablerte bedrifter. Som deltaker kan du for eksempel representere en bedrift som har et produkt eller en tjeneste i et godt etablert marked, men som er på utkikk etter å bli bedre på utvikling og innovasjon. Kanskje er bedriften i et generasjonsskifte eller i en kritisk omstilling, kanskje sliter dere med å rekruttere, eller erfarer at markeder og marginer blir spist opp av konkurrenter.

  • Helse: Kurset er et ledd i å utvikle bærekraftige helsetjenester og bedre folkehelse. Som deltaker kan du for eksempel være en bedrift som leverer tjenester eller produkter innenfor helsesektoren, du kan være et statlig foretak som leverer helsetjenester, eller du er en bedrift som ønsker å posisjonere deg mot helsesektoren. Målet for kurset er at deltakerne skal ha kjennskap til flere metoder for å drive innovasjon innenfor helsesektoren, de skal ha knyttet til seg noen nye kontakter som er relevant for å løse deres utfordring, samt at de vet hvordan de skal sette opp et innovasjons- eller utviklingsløp for å få løst deres utfordring.

  • Forsvar: Kurset er et ledd i å styrke norske bedrifters konkurranseevne som direkte eller indirekte leverandører til norsk eller utenlandsk forsvar. Som deltaker kan du for eksempel være en bedrift som leverer tekniske tjenester eller produkter til forsvaret, eller du er en bedrift som ønsker å posisjonere deg mot forsvarsindustrien. Målet for kurset er at deltakerne skal ha god kjennskap til hvordan forsvarsindustrien fungerer, utvikle kontaktnett og mulighetsområde, samt komme lenger med hvordan bedriftens egne ideer skal utvikles for forsvarsindustrien.

  • Bærekraft: Bærekraft er langt mer enn miljø! FN har definert 17 bærekraftsmål og dette kurset sikter mot nummer 3 Helse og velvære, 9 Industri, Innovasjon og infrastruktur, samt 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Kurset er et ledd i å styrke bedrifters overlevelse og konkurransedyktighet over tid. Som deltaker kan du for ekempel være en godt etablert bedrift som nå ser at markedet er i endring, eller du søker inspirasjon til en ny strategi for selskapet eller produkter/tjenester, eller du har en utfordring med dagens produkter eller drift, eller du har en konkret idé som du ønsker å utvikle med en bærekraftig modell. Målet for kurset er at deltakerne skal ha kjennskap til hva bærekraft betyr i praksis, samt kjennskap til flere metoder for å drive innovasjon, de skal ha knyttet til seg noen kontakter som er relevante for å få løst deres utfordring, samt at de vet hvordan de skal sette opp et innovasjons- eller utviklingsløp for å få løst deres utfordring.