Julemøte

Velkommen til julemøte for TotAl-gruppen og NCE Manufacturing på Bright House!
14 desember, 2022
- Tid: 14:00 til 16:00
| , ,

PROGRAM

  • JobMatch for et inkluderende arbeidsliv
    v/Åge Skinstad og Lena Nynes, Hapro Jobb og Karriere
    JobMatch er et svært brukervennlig testsystem for planlegging og gjennomføring av medarbeider- og kompetanseutvikling samt i ansettelsesprosesser. Verktøyet viser muligheter i arbeidslivet på individnivå basert på personlige drivkrefter, samt veileder og gir inspirasjon på veien til nye utfordringer og som en del av utviklingsprosess og som bidrag til mangfold, inkludering og bærekraft.

  • Bærekraft - hva betyr det for oss og hvordan kan vi samarbeide for å bli bedre
    v/Aksel Schjerpen, Vaager Innovasjon og Tor Henning Molstad, TotAl-gruppen
    Presentasjon av prosjektsøknad bærekraft gjennom Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen Utvikling, hvor TotAl-gruppen/NCE Manufacturing i 2023 vil tilby medlemmene generell kompetanseheving og kurs i bærekraftsrapportering.

Det blir servering...og kanskje kommer nissen?

Påmelding kan gjøres her.