Leandagen Innlandet

Bærekraftig utvikling av Innlandet. Bli grønnere - smartere - mer nyskapende og produktiv!
19 mai, 2021 - 20 mai, 2021
| , ,

En bærekraftig utvikling av Innlandet innebærer en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk, økt verdiskaping og høyere sysselsetting. En bærekraftig utvikling av Innlandet krever grønn omstilling.

Les mer om Leandagen Innlandet her.
Meld deg på her.

Alle-foredragsholdere.JPG?mtime=20210419101746#asset:3054