Workshop i kompetanseprosjektet 28.august Fagskolen Innlandet, Gjøvik

Hva bør den fremtidige fagarbeideren kunne? | Fagarbeideren og Industri 4.0
28 august, 2017
- Tid: 11:00 til 14:00
| Teknologivegen 12, , 2815 Oppland

Arrangementet er en forlengelse av Kompetansebarometeret i regi av NHO som avholdes på Fagskolen Innlandet samme morgen. Les mer om arrangementet herHvordan sikre industrien i regionen tilstrekkelig og relevant kompetanse for å møte kravene som følger med Industri 4.0?

- Vi trenger flere søkere.

- Vi må sikre at innholdet og innretningen av fagutdanningen møter industriens kompetansebehov.  


11:15  Velkommen
Bakgrunn for kompetanseprosjektet og mål for workshopen ved Mette Foss Dalseg i TotAl-gruppen.  

11:30  Norsk industri og industri 4.0 | Kjetil Tvedt i Norsk Industri
Fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV i Norsk industri, Kjetil Tvedt orienterer om foreningens vurderinger av fremtidige kompetansekrav og pågående arbeid for å fremme industriinteressen blant ungdom.  

12:00  Status og veien videre for TIP-utdanningen | Frank-Jørgen Vangen og Jan Erik Wold ved Fagskolen Innlandet.
Oppslutningen og uteksaminerte kandidater ved den tradisjonelle TIP-utdanningen har vist liten utvikling det siste tiåret. Frank-Jørgen Vangen, Nestleder og rådgiver ved Fagskolen Innlandet gir oss en nærmere presentasjon og vurdering av tallene og fakta. Jan Erik Wold, fagansvarlig TIP vil presentere status i arbeidet med å se på fagplaner og struktur.  


12:30  Hva bør den framtidige fagarbeideren kunne? | Gjennomgang av innspill fra industrien
Hvilke forventinger har industrien til den fremtidige fagarbeideren og innholdet i en relevant fagutdannelse? Foreløpige innspill fra industrien presenteres av Anja Solheim (fra prosjektgruppen og SINTEF Raufoss Manufacturing).  

Alle deltakere, særlig fra industrien, oppfordres til å delta i påfølgende diskusjon.      

13:00  Hvordan kan vi øke oppslutningen om industrien som utdannings- og yrkesvalg?
Oppspill til plenumsdiskusjon fra Johanna Ellefsen Rostad og Simen Sletsjøe fra First House.