Workshop om kompetanseprosjektet

I forbindelse med det pågående kompetanseprosjektet rundt fremtidens fagarbeider i industrien, gjennomfører vi en workshop der vi diskuterer innholdet og strukturen i den nye fagskoleutdanningen.
28 august, 2017
| , ,

Mer informasjon kommer.