Medlemsfordeler

Hvorfor medlem i TotAl-gruppen?

 • Samarbeid om tilbud og leveranser 
 • Bedre utnyttelse av personell og maskinpark
 • Utlån av personell mellom medlemsbedriftene
 • Tilførsel av forespørsler fra nettverket
 • Produkt- og markedsutviklingsprosjekter 
 • Felles profilering på web 
 • Felles messedeltagelse
 • Synlighet i markedet
 • Innkjøpssamarbeid
 • Tilgang til finansierte nettverksprosjekter
 • Mulighet for å gjennomføre tiltak den enkelte virksomhet ikke har ressurser til alene (kvalitetssikring, miljøsertifisering, kursing)
 • Tettere link til, og større påvirkningskraft på utviklingen i NCE Raufoss.
 • Erfaringsutveksling
 • Fremme industriens betydning i regionen

Som medlemmer i TotAl-gruppen får du en tettere knytning mot ledende FoU miljøer i NCE-Raufoss og kan delta i prosjekter og andre aktiviteter.