Energi3 2 Sekskanter

Energi

Bedriftene i TotAl-gruppen utvikler Alu-mastesystemer for høy- og lavspenningsnett.

Innlandets betydelige industrielle kompetanse rettes mot behov og kommende investeringer i kraftnettet. Siden 2012 har TotAl-gruppen jobbet systematisk mot kraftbransjen, med fokus på større utnyttelse og bruk av aluminium. Forstudien viste at nettselskapene står foran betydelige investeringer i infrastruktur i kraftnettet i kommende 10-årsperiode. Bransjen etterspør nye masteløsninger og nytt linjemateriell. Konkret betyr dette å utvikle innovative kraftmastsystemer i aluminium til erstatning for eksisterende systemer basert på kreosotimpregnert treverk og fagverkkonstruksjoner i stål.

Forst I Landet

Først i landet med aluminium

Norges første aluminiumsstolpe for høyspenning er nå montert i Mustadroa i Gjøvik. Stolpen er laget av Lena Metall og er den første i sitt slag her i landet.

Lena Metall

Aluminium som konstruksjonsmateriale

Det er kjent at aluminium benyttes i økende grad i fysiske konstruksjoner. Årsaken ligger i at materialet er lett og gir betydelige designmuligheter.

Vil Erobre

Vil erobre Norden med kraftledningsstolper

Kreativiteten blomstrer i metallindustrien på Toten. Nytenkning og godt samarbeid har banet vegen for nye kraftledningsstolper i aluminium. Lena Metall håper nå på tredobbel omsetning.

Kraftmast202

Samarbeidsprosjekt; smarte kraftmaster i aluminium

Å utvikle smarte kraftmaster i aluminium var målet for Ask4Cluster, et samarbeidsprosjekt mellom klyngene NCE Micro- and Nanotechnology og NCE Raufoss. Prosjektet har gitt spennende resultater.

Sommerstudenten Mads Bakken Iddberg har 3D-printet en modell for enklere å demonstrere montasjeprosessen for Statsnetts folk

SINTEF Raufoss Manufacturing leder spennende prosjekt for Statnett - Master i aluminium

Betydelig lavere vekt, raskere og sikrere montering. Dette er sentrale fordeler med høyspentmaster i aluminium. 

Edvard Dysthe, daglig leder på Lena Metall

Utvikler nye kraftledningsstolper

Takket være et tett og godt nettverkssamarbeid i TotAl-gruppen har Lena Metall musker til å utvikle nye produkter og hevde seg konkurransemessig.

Bilde2

Norske forskere utvikler intelligente kraftmaster (SE VIDEO)

Norske forskere utvikler intelligente kraftmaster. Systemet skal hindre at mastene velter og at strømmen går. Resultatet kan bli store innsparinger for nettselskapene

Våre bedrifter som leverer tjenester innen Energi

Alutech AS

Alutech sin produksjon er i utgangspunktet basert på maskinering av aluminiumsprofiler. De er store på drivhusbord for gartnerier. Deres spesialitet er CNC langbearbeiding av profiler.

Lena Metall AS

Lena Metall er en kompetansebedrift med spesialitet innenfor mekanisk bearbeiding, bøying/valsing av aluminiumsprofiler, samt profildesign og utvikling av kundetilpassede produktløsninger.

Norse Metal AS

Norse Metal AS tilbyr kompetanse og tjenester innen design, forming og produksjon av modeller/former for støping.

SINTEF Manufacturing AS

SINTEF Manufacturing AS er et nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon som leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, teknologiledelse, verdikjedestyring og materialteknologi.

Kapp Aluminium Tretum Offshore AS

Kapp Aluminium Tretum Offshore AS spesialiserer seg på produksjon av aluminiumskonstruksjoner til offshore- og skipsbyggingsindustrien.

Kontakt

Telefon: 61165430
Fax: 61169711

Torbjørn Eng
Daglig leder
torbjorn.eng@kappaluminium.no

Tjenester

VP metall AS

VP metall AS utvikler, produserer og selger eksplosjonsarmatur til linjebyggere og grossister innen linjemateriell i Norden. I tillegg kan de tilby forming og bearbeiding av metaller.