Prosjekter

75636080 1361058880742835 360870350575108096 O

Industriprisen 2019!

NCE Raufoss i samarbeid med TotAl-gruppen inviterte til industriens "Oscar-utdeling" torsdag 31. oktober. Det ble utdeling av priser i fem kategorier.

Nmtc

Norwegian Manufacturing Technology Center (NMTC)

NMTC skal være et nasjonalt senter for læring og innovasjon på tvers av bransjer, med fokus på avansert produksjon.

Industriprisen 2017 2

Industrien på rød løper - Industriprisen 2017

Industriprisen ble arrangert for første gang i 2015. I år hadde arrangørene, TotAl-gruppen og NCE Raufoss, utvidet arrangementet med å invitere alle industribedriftene i hele Mjøsregionen til å delta.

Cropped

Innkjøpssamarbeid

TotAl-gruppen har inngått en egen avtale med Phonero om teletjenester for alle medlemmer i TotAl-gruppen.

Vekstmatrise

Neste divisjon

Vi har i flere år jobbet for å få TotAl-gruppen opp i "neste divisjon", gjennom både nettverksarbeid, Arena-prosess og NCE Raufoss.

Fagskolen Innlandet

Kompetanse - nytt studium for fagarbeideren

Fra høsten 2018 planlegges et nytt studietilbud i "Automatisert, avansert maskinering" ved Fagskolen Innlandet.

Fra workshop i forprosjektet, mai 2016.

FoU - forprosjektet "Alu i vei"

Prosjektet har som mål å øke verdiskapning og se på samarbeid rundt konseptutvikling mot veg og bane.

Industriprisen 2015

Industriprisen- festaften for Industrien som frister til gjentagelse.

Industriprisen i 2015 ble en stor suksess og satte fokus på fagarbeideren og de flinke folka som jobber i industrimiljøet rundt Raufoss.