FoU - forprosjektet "Alu i vei"

Prosjektet har som mål å øke verdiskapning og se på samarbeid rundt konseptutvikling mot veg og bane.
Publisert: | Sist endret:

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten bevilget før jul kr. 200.000,- til en forstudie for å se på samarbeidsmulighetene inn mot denne sektoren for våre mindre selskaper, koblet med nødvendig kompetanse og profesjonalitet gjennom samspill med aktører som SINTEF Materialer og kjemi (MK) i Trondheim, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og NCE Raufoss.

Innen en del av disse områdene har våre bedrifter allerede interessante posisjoner og ikke minst etterspurt kompetanse og kapasitet til å utvikle morgendagens løsninger.
Kompetansen rundt aluminium i hele nettverket vil bli sentralt i videre produktutviklingsarbeid.