Industrien på rød løper - Industriprisen 2017

Industriprisen ble arrangert for første gang i 2015. I år hadde arrangørene, TotAl-gruppen og NCE Raufoss, utvidet arrangementet med å invitere alle industribedriftene i hele Mjøsregionen til å delta.
Publisert: | Sist endret:

– Industribedriftene i Mjøsregionen står for global teknologiutvikling og omstilling, og bak dette står det flinke folk på alle nivåer i bedriftene. Samspillet mellom ledelsen og ansatte er en av de viktigste faktorene for å lykkes. Vi har satset på et storslagent arrangement der vi skal dele entusiasme og stolthet over dem som bidrar til utvikling og vekst i klyngebedriftene, sier Mette Foss Dalseg som er leder i TotAl-gruppen.

Les mer om arrangementet her.