Neste divisjon

Vi har i flere år jobbet for å få TotAl-gruppen opp i "neste divisjon", gjennom både nettverksarbeid, Arena-prosess og NCE Raufoss.
Publisert: | Sist endret:

Hovedmålsettingen er å gjøre TotAl-gruppen til et betydningsfullt nettverk for medlemsbedriftene.

Total Innovation AS
Å utvikle fremtidens konkurransedyktige vekstbedrifter er svært krevende og fordrer fokusert arbeid med betydelige ressurser over tid, gjennomført av miljøer med kritisk masse og tilgang til de rette nettverkene.
Total Innovation AS ble etablert i 2016, og er spisset i sin virksomhet mot å etablere og utvikle industrielle vekstcase, som skal resultere i økt verdiskapning og sysselsetting. Selskapet har sin base fra Ko-Aks sin strategi, styrket med koblingen til TotAl-gruppen og SINTEF Raufoss Manufacturing, som en del av NCE Raufoss og videreføringen av dette.

Gjennom ny organisasjonsstruktur tror vi at koblingen til NTNU Gjøvik vil bli viktig. Industriklyngen har et uutnyttet potensial i å kommersialisere sin forskningsaktivitet. Denne aktiviteten realiseres best i en fokusert enhet med ressurser og kompetanse på forretningsutvikling.

Les mer om Total Innovation her.