Total Innovation

Total Innovation

Total Innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen. Vi er nært knyttet til industriklyngen NCE Raufoss, TotAl-gruppen, SINTEF Manufacturing og NTNU på Gjøvik.

Vaapenskap Ti

Sammen skal vi skape nye attraktive og kompetansebaserte arbeidsplasser i framtidas vekstselskaper

Har du en god idé blir vi gjerne med på å teste og utvikle den!