Total Innovation

Total Innovation

Total Innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen. Vi er nært knyttet til industriklyngen NCE Raufoss, TotAl-gruppen, SINTEF Raufoss Manufacturing og NTNU på Gjøvik.

Vaapenskap Ti

Sammen skal vi skape nye attraktive og kompetansebaserte arbeidsplasser i framtidas vekstselskaper

Har du en god idé blir vi gjerne med på å teste og utvikle den!

Blue Cluster6

Vi jobber med vekstbedrifter fra A til Å, både de ufødte, de nystartede og de godt etablerte med nye ideer

Total Innovation støtter opp om både gründere, start-ups og innovative prosjekter i etablerte selskaper. Spesielt spennende syns vi det er å kommersialisere ny teknologi og koble ulike aktører og selskaper sammen. Vår viktigste rolle er å bidra med kompetanse, ressurser og nettverk. Vi jobber bredt, men på enkelte teknologiområder, som f.eks. informasjonssikkerhet og manufacturing, har vi en nasjonal rolle. Total Innovation er ansvarlig for innovasjon i NCE Raufoss og jobber tett sammen med investerings- selskapet Komm-In.