BOOST IT

Boost IT 2021 er under planlegging. Følg med på vår Facebook-side.

Vårt to måneder lange akselerator-program vil ta din tech-ide til et businesskonsept.
Vi hjelper deg å videreutvikle idèen din og gir deg verktøy til å starte og utvikle din egen bedrift. Produktutvikling, mentorer, pilotkunder, finansiering og forretningsplaner.

Les om Boost It 2019 her: boostitaccelerator.no/

Programmet inkluderer:

  • Veiledning og guiding
  • Forelesninger hvor du lærer hvordan man styrer en bedrift
  • Tilgang på investorer, mentorer og nettverk
  • Sosiale sammenkomster og arrangementer
  • Gratis kontorlokaler
  • Tilgang på potensielle kunder for å pilotere din ide
  • Workshops på salgsmodeller og forretningsutvikling
  • Expo dag hvor du presenterer din forretningside for investorer

Nærmere informasjon om dato kommer.
Ta gjerne kontakt med ragnhild@total-innovation.no om du har spørsmål om programmet.Our two month accelrator program will bring your tech-idea into a business concept.
We provide the expertise, the mentors, training and innovative office space.
At the end of the program, the best concepts will be offered a full financed spot in our incubator.

What to expect:

  • Counselling and guiding
  • Lectures teaching you how to run a business
  • Access to investors, mentors and extended network
  • Social gatherings and events
  • Free office space
  • Access to potential customers to pilot your idea
  • Workshops on sales models and business development
  • Final expo day, presenting your business idea for investors

Boost IT 2021 will be arranged in September and October and we will be opening up for applivations during May.

We will soon inform you the dates for the arrangement.

Do not hesitate to contact ragnhild@total-innovation.no for further information.


I samarbeid med /in collaboration with:

bbdcf8e8-d239-469a-b4ec-fd83fb43eaf0.jpg4fa1faab-027b-417b-9e0f-f6deda7dc61f.png