BOOST IT

Kick off 13.august 2018

(Scroll down for English)

Vårt tre måneder lange akselerator-program vil ta din tech-ide til et businesskonsept.
Vi stiller med ekspertisen, mentorene, treningen og innovative kontorlokaler.
Ved slutten av programmet vil de beste konseptene bli tilbudt en fullfinansiert plass i vår inkubator.

Programmet inkluderer:  

 • Veiledning og guiding
 • Forelesninger hvor du lærer hvordan man styrer en bedrift
 • Tilgang på investorer, mentorer og nettverk
 • Sosiale sammenkomster og arrangementer
 • Gratis kontorlokaler
 • Tilgang på potensielle kunder for å pilotere din ide
 • Workshops på salgsmodeller og forretningsutvikling
 • Expo dag hvor du presenterer din forretningside for investorer

Søknadsfristen er utløpt.Kick off 13th of August 2018

Our three month accelrator program will bring your tech-idea into a business concept.
We  provide the expertise, the mentors, training and innovative office space.
At the end of the program, the best concepts will be offered a full financed spot in our incubator. 

What to expect:

 • Counselling and guiding
 • Lectures teaching you how to run a business
 • Access to investors, mentors and extended network
 • Social gatherings and events
 • Free office space
 • Access to potential customers to pilot your idea
 • Workshops on sales models and business development
 • Final expo day, presenting your business idea for investors

Application deadline has expired.


I samarbeid med /in collaboration with:

bbdcf8e8-d239-469a-b4ec-fd83fb43eaf0.jpg4fa1faab-027b-417b-9e0f-f6deda7dc61f.png