Om Total Innovation

Total Innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap med base i Gjøvikregionen, nært knyttet til industriklyngen NCE Raufoss og NTNU på Gjøvik.
Vi skal være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst.

Total Innovation sin kjerneaktivitet er å jobbe fokusert og målrettet sammen med prioriterte vekstbedrifter med stort potensial.
Vårt motto er "å gjøre en forskjell" – vi skal tilføre selskapene akkurat den kompetansen og de ressursene de behøver. Dette får vi til ved å være en integrert del av den verdensledende industriklyngen NCE Raufoss og arbeide tett sammen med internasjonale miljøer og nettverk.

Vårt primære interessefelt er teknologibaserte case med stort internasjonalt vekstpotensial. Vi ser etter innovative forretningsideer, skalerbarhet, globale markeder og team med gjennomføringsevne.
Økt verdiskapning og nye attraktive arbeidsplasser er våre hovedmål, og dette bidrar vi til gjennom å arbeide med utvikling av både nystartede og etablerte bedrifter. 

Total Innovation er en nettverksbasert aktør og vi bruker det meste av våre ressurser på å gjøre andre gode gjennom samarbeid og kobling av kunnskap, kompetanse og andre kritiske ressurser.
Vi drifter inkubatorer både på Raufoss og Gjøvik der innovative, ambisiøse gründere og start-ups får utvikle seg i et kreativt miljø. Selskapene og gründerne får tilført kompetanse, nettverk, ressurser og infrastruktur tilpasset den enkeltes behov.

Våre viktigste partnere lokalt er industrinettverket TotAl-gruppen, det felles FoU-selskapet SINTEF Manufacturing, investeringsselskapet Komm-In og NTNU Gjøvik.
Total Innovation har et nært samarbeid med  industriklyngen NCE Raufoss - det nasjonale ekspertsenteret for vareproduserende industri - og investeringsselskapet Komm-In AS. 


Hva gjør vi?

Total Innovation har en liten stab med erfarne forretningsutviklere og et bredt nettverk for tilførsel av kompetanse og ressurser til hvert enkelt selskap. 

Vi arbeider med ideer fra mange kilder (som vist i figuren nederst). Første trinn i prosessen er å vurdere ideene og forretningsutviklings-prosessen med vekt på skalerbarhet, innovasjonshøyde, markedspotensial, gjennomføringsevne og kompetansebehov.

Vår misjon er å tilføre kompetanse og ressurser for å bidra til at flere bedrifter kan vokse og øke sin konkurransekraft. Rett og slett gjøre en forskjell. Konkret dreier det seg om etablering av nye selskaper og innovasjonsprosjekter fra eksisterende bedrifter eller kompetansemiljøer.

Vi jobber med vekstbedrifter fra A til Å, både de ufødte, de nystartede og de godt etablerte med nye ideer

Total Innovation støtter opp om både gründere, start-ups og innovative prosjekter i etablerte selskaper. Spesielt spennende syns vi det er å kommersialisere ny teknologi og koble ulike aktører og selskaper sammen. Vår viktigste rolle er å bidra med kompetanse, ressurser og nettverk. Vi jobber bredt, men på enkelte teknologiområder, som f.eks. informasjonssikkerhet og manufacturing, har vi en nasjonal rolle. Total Innovation er ansvarlig for innovasjon i NCE Raufoss og jobber tett sammen med investerings- selskapet Komm-In.