Inkubator

Inkubatoren til Total Innovation støtter gründere fra idéfase til vekst gjennom kompetanse og kapital, med basis i satsingsområdene IKT Sikkerhet, Metall- og produksjonsindustri og velferdsteknologi. Våre samarbeidende prosjekter og bedrifter kommer hovedsakelig som frittstående gründere, eksisterende bedrifter eller FoU-baserte ideer fra forskningsinstitusjoner. 
Vi jobber tett med industrien på Raufoss, Sintef og NTNU for å få fram gode innovasjonscaser.

Kontaktinformasjon.