Klynger og nettverk

  • Samarbeid gir resultater.
    Vi er overbevist om at framtida vil stille stadig større krav til kompetanseinnhold, kobling av teknologi og rask utvikling. Et svar på dette er effektivt samarbeid med bedrifter og kompetansepartnere i klynger og nettverk.
    Total Innovation arbeider med dette som sin hovedstrategi.
  • Bedriftsnettverket.
    TotAl-gruppen består av mer enn 40 innovative bedrifter. Formålet er å skape merverdi for bedriftene gjennom økt samarbeid - spesielt innen nye markeder, innovasjon og kompetanseheving.
  • Koblingen av inkubator og nettverk gir både bedre tilfang av spennende case fra nettverket til inkubatoren og samtidig bedre løfteevne ved å spille på fleksibiliteten i SMB-ene.
  • Total Innovation fokuserer like mye på prosjekter fra eksisterende bedrifter som på start-ups. Vi har en nasjonal rolle på vegne av SIVA for å bygge opp en sterk arena for industriell nyskapning i Norge.