Innovasjonsplattform

  • Total Innovation har sin styrke i samarbeidet med andre. Vi er en integrert del av innovasjonsplattformen til NCE Raufoss. Gjennom dette kan vi holde vår stab liten og fleksibel og benytte oss av et bredt nettverk av partnere.
  • Innovasjonsplattformen er bygd opp rundt industrinettverket, teknologiselskapet SINTEF Raufoss Manufacturing, investeringsselskapet Komm-In og bedriftsnettverket i TotAl-gruppen.

Figur.png?mtime=20170209105832#asset:800