Velkommen til Total-Gruppen

Forside 2 Sekskanter

Et industrielt samarbeid for innovasjon og vekst

Våre medlemsbedrifter tilbyr kompetanse og kapasitet i verdikjeden tilknyttet industriproduksjon. Vi er lokalisert i Mjøsregionen, med kunder både lokalt, nasjonal og internasjonalt.