Velkommen til Total-Gruppen

Forside 2 Sekskanter

Et industrielt samarbeid for innovasjon og vekst

Våre medlemsbedrifter tilbyr kompetanse og kapasitet i verdikjeden tilknyttet industriproduksjon. Vi er lokalisert i Mjøsregionen, med kunder både lokalt, nasjonal og internasjonalt.

Bedriftene i TotAl-gruppen er spesielt aktive innen følgende fire markedssegmenter:

.

Total Innovation

Total Innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen, nært knyttet til industriklyngen NCE Raufoss, TotAl-gruppen og NTNU på Gjøvik.

Les mer om Total Innovation